Klubi varustuse kasutamise eeskiri

Koostaja: MTÜ Hiiumaa Jalgpall
Avaldatud: www.hiiumaajalgpall.eu
Koostatud: 26.04.2013
   
1. Klubi poolt väljastatud varustus (vormid, dressid jne) on klubi omand ning tuleb mängijakarjääri lõppedes tagastada klubile.
2. Klubi poolt väljastatud varustust tuleb hoida heaperemehelikult ning kasutada säästvalt.
3. Klubi poolt mängijatele väljastatud varustuse hooldamise eest vastutab mängija, kes on kohustatud järgima vastavaid hooldusjuhiseid varustuse sees.
4. Klubi poolt väljastatud varustusega ei tohi viibida avalikus kohas ebakaines olekus ega panna toime muid seadusega keelatud ega eetiliselt vääraid tegusid.
5. Klubi varustuses ringi liikudes toimub klubi esindamine.
6. Klubi poolt väljastatud varustus antakse üle mängijale, kes kinnitab oma allkirjaga varustuse kättesaamist.
7. Klubi varustuse kahjustumise, kadumise vms juhtumi korral tuleb koheselt teavitada klubi juhatust.
8. Kaotatud või rikutud klubi varustust kompenseerib klubi mängija alljärgnevalt:
vormipluus 30 eur
vormipüksid 30 eur
dressipluus 65 eur
dressipüksid 30 eur
9. Reeglite rikkumise või ebaväärika käitumise korral on klubil õigus varustus tagasi nõuda.